Giá bán: 50,000 ₫
Giá bán: 50,000 ₫
Giá bán: 22,000 ₫
Giá bán: 22,000 ₫
Giá bán: 22,000 ₫
Giá bán: 20,000 ₫
Giá bán: 20,000 ₫
Giá bán: 100,000 ₫
Giá bán: 15,000 ₫
Giá bán: 4,000 ₫
Giá bán: 4,000 ₫
Giá bán: 20,000 ₫
Giá bán: 50,000 ₫
Giá bán: 50,000 ₫

Liên hệ

cholongbien.comCHỢ LONG BIÊN

 

cholongbien.comSố 15, Ngõ Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

 

cholongbien.com0985.509.485

 

cholongbien.comcholongbien.com@gmail.com

 

Facebook